دوره آموزش جامع چرمدوزی صنعتی ( چرخدوزی )

دوره آموزش جامع چرمدوزی صنعتی با چرخ دوپایه با چرمانا – مرجع آموزش آنلاین مهارت چرمدوزی صنعتی با چرخ خیاطی در ایران

هرگونه کپی برداری از محتوای دوره ها از نظر شرعی و قانونی ممنوع میباشد و طبق قانون با متخلف برخورد خواهد شد و پیگرد قضایی خواهد شد .

در صورت مشاهده هرگونه مشکل در سایت و لینک های دانلود لطفا به پشتیبانی فنی اطلاع دهید .

مشاهده نظرات

توضیحات

فارسی
۱۵۳۵ دقیقه
آنلاین
آشنایی با چرمدوزی
۱۸۵۲۷ مگابایت
7 فصل
پشتیبانی از طریق تلگرام
تماشای آنلاین و دانلود
مقدماتی

کیف بغل پرچی دوبل

قسمت اول

طراحی الگو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

دسته کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

دوخت دسته ، زیرسازی کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

اتصال نهای بدنه ها و تکمیل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف دسته شلنگی

قسمت اول

طراحی الگو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو زیرسازی و آستر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

زیرسازی و مغزی دوزی بغل کار

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

دوخت بغل کار ، دوخت و کلاف کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

دوخت آستر ، کلاف کیف ، دوخت دهانه با چرخ دوپایه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

طراحی الگو و دوخت دسته شلنگی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف چهار زیپ

قسمت اول

طراحی الگو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو آستر ، برش چرم ، لویس لبه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

نکات زیرسازی ، اتصال تکه های بدنه جلو ، دوخت کیسه جیبها

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

دوخت بدنه ، دوخت آستر ، تکمیل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف پول دور زیپ

قسمت اول

ساخت قالب دور زیپ

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو داخل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

برش داخل کیف و رویه چرم

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

زیرسازی کیف و لب تایی بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

قالب کشی زیپ

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

دوخت و تکمیل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کوله پشتی

قسمت اول

طراحی الگو بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو جیب ، زیرسازی و آستر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

برش چرم رویه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

زیرسازی ، آماده سازی و اتصال مغزی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

آماده سازی و دوخت جیب جلو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

مغزی دوزی ، برش آستر و جیب داخل آستر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هفتم

نکات بند لب تایی و نکات اتصال بند به کوله پشتی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هشتم

نکات بند لب تایی و نکات اتصال بند به کوله پشتی و تقویت پشت کوله

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت نهم

مغزی دوزی ، گاندوزی و راسته کردن کوله

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف سرخونه دار

قسمت اول

طراحی الگو ۱

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو ۲

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

طراحی الگو زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

طراحی الگو آستر و آستر وسط خونه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

زیرسازی بدنه ، آماده سازی و لب تای بدنه پشت

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

تکمیل بدنه پشت و دوخت جیب نمای بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هفتم

سرخونه کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هشتم

تکمیل و دوخت بدنه کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت نهم

دوخت آستر وسط خونه دار

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دهم

دوخت و کلاف کامل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف زارا

قسمت اول

داستان کیف زارا

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو بدنه ، آستر و زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

برش چرم و انواع برشکاری

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

برش دسته و رنگ لبه غلطکی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

زیرسازی و لبتای بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

دوخت دسته و نکات تمیز دوزی و چرخکاری

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هفتم

برش آستر و جیب زیپدار داخل آستر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هشتم

دوخت کیف ، صیقل و چپه دوزی ، راسته کردن کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مدرسان دوره

منیره خلیلی

منیره خلیلی مدیر و مدرس چرما که از سال 1390 چرم دوزی اشتغال دارد و تمام تجربیات این سالها را در اختیار دانشجویان محترم میگذارد

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

سهیلا خالوندی 30 اردیبهشت 1403

سلام. بدون شک دوره‌ های آموزشی خانم خلیلی از بهترین و کاملترین دوره هاست. ممنون از اینکه تجربیات خود رو در اختیار ما گذاشتید. سپاس

دانشجوی دوره
خدیجه احمدی 2 اردیبهشت 1403

سلام به همگی دوستان دوره فوق العاده ای هستش ممنون از خانم خلیلی عزیز

دانشجوی دوره
مریم شهابی 19 اسفند 1402

,سلام .ممنون . بسیار عالی . واقعا دوره های بی عیب نقص و کاربردی هست . من که بسیار استفاده کردم . انشاله منتظر شروع دوره های حضوری هستم که به هر نحو شده شرکت کنم

دانشجوی دوره
ساره مهرجو 17 اسفند 1402

شما بی نظیر هستید
و نمونه آموزشهای شما که انقدر کامل و با دل وجون اموزش میدید هیچ کجا ندیدم،خداوند به کسب و کارتون برکت بده
همیشه صحیح و سلامت باشید و سایه امسال شما هنرمندان بی نظیر همیشه برسر جامعه هنر و هنرجوها باشه

دانشجوی دوره
لیلا قربانی 30 بهمن 1402

سلام ممنون عالی بودامید وارم در در تمامی مراحل زندگی موفق باشید.

دانشجوی دوره
سکینه محمدی 6 بهمن 1402

سلام .درود برشما .خیلی عالی .ممنونم ازشما

دانشجوی دوره
حمیرا موحدی 26 آذر 1402

سلام آموزشهای خانم خلیلی استاد عزیزم بسیار عالی گویا و سخاوتمندانه ست بسیار سپاسگزارم بابت این همه احساس مسیولیتی که در قبال هزینه ای که دریافت
میکنند کامل و بی نقص آموزش را ارائه می دهند مانا باشید استاد عزیزم

دانشجوی دوره
مرضیه جمشیدیان 27 آبان 1402

سلام من الان دوره رو خریدم ولی اشتباها به جای دوره جامع و پیشرفته دوبار دوره جامع رو خریدم الان چکار کنم

دانشجوی دوره
javad akbari 3 آذر 1402

درود بر شما
با خانم خلیلی در ارتباط باشید

مدرس دوره
عصمت بیغوش 12 آبان 1402

از عالی عالی تر

دانشجوی دوره
حمیدرضا صیدی 24 مهر 1402

با تشکر از زحمتی که قبول فرمودید. خیلی وقت گذاشتید واقعا ممنونم . دقیق و جزء به جزء توضیح دادید واقعا ممنونم

دانشجوی دوره
اعظم زمانی 16 شهریور 1402

با تشکر از استاد تکنیکها کاملا حر فه ای و عالی هست
توضیحات خیلی طولانی و خسته کننده است . هاشیه خیلی میرید

دانشجوی دوره
منیره مهاجری 7 شهریور 1402

با عرض سلام خدمت استاد عزیزم خانم خلیلی ،واقعا از شما ممنونم بابت آموزش‌های عالیتون ،واقعا از شما سپاسگزارم که به جای ماهی به ما ماهیگیری آموختید ،خداوند مادر بزرگوارتان را رحمت کنه و حافظ شما و خانواده محترمتان باشد۰❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

دانشجوی دوره
محبوبه فرسام 1 شهریور 1402

دوره بسیار کامل و عالی
با تشکر از خانم خلیلی عزیز

دانشجوی دوره
سپیده اصلانی 26 مرداد 1402

نکاتی که توهیچ دوره دیگه ای ندیدید
بسیار عالی

دانشجوی دوره
زهرا صادقیان 24 مرداد 1402

بسیار بسیار عالی ، خدا یار ویاورتان باشد .

دانشجوی دوره
منیره مهاجری 18 مرداد 1402

با عرض سلام ،خیلی ممنونم از خانم خلیلی نازنین از آموزش‌های عالی و کاملی که دادن ،خیلی خیلی سپاسگزارم ،خدا رحمت کنه مادر بزرگوارشون رو ،و خداوند حافظ خودشون و خانواده محترمشان باشه انشاالله. ❤️❤️❤️

دانشجوی دوره
مهدیه غریبی 29 تیر 1402

بسیار بسیار عالی و کامل سپاس فراوان
شاد باشید و قدرتمند 😘😘💐

دانشجوی دوره
فاطمه حاجی زاده 11 خرداد 1402

آموزش کامل و جامع🌹🙏🏻ممنونم از خانم خلیلی عزیزبه خاطر اموزش همراه با پشتیبانی خوبشون

دانشجوی دوره
زهرا طباطبایی 10 خرداد 1402

اموزشهابسیارعالی وکامل بود

دانشجوی دوره
   هم اکنون دوره را خریداری کنید