دوره آموزش پیشرفته چرم دوزی صنعتی ( چرخدوزی )

 

دوره آموزش چرمدوزی پیشرفته با چرخ خیاطی به روش صنعتی در چرمانا مرجع آموزش آنلاین مهارت چرمدوزی صنعتی در ایران

هرگونه کپی برداری و انتشار آموزش های چرمانا از نظر شرعی و قانونی ممنوع میباشد و پیگرد قانونی دارد و متخلف تحت پیگرد قضایی خواهد گرفت .

در صورت مشاهده هرگونه مشکل در سایت و لینک های دانلود لطفا به پشتیبانی فنی سایت اطلاع دهید

مشاهده نظرات

توضیحات

فارسی
۱۳۵۵ دقیقه
آنلاین
گذراندن دوره جامع ( مقدماتی )
۲۱۶۳۳ مگابایت
7 فصل
پشتیبانی از طریق تلگرام
نمایش آنلاین و دانلود
پیشرفته
دوره آموزش پیشرفته چرم دوزی صنعتی با استفاده از چرخهای صنعتی دوپایه و بطر

کیف طبله کمکی معکوس

قسمت اول

طراحی الگو بدنه و زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو آستر و زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

زیرسازی و لبتاکاری

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

دوخت و آماده سازی طبله معکوس و دوخت بغل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

علامت گذاری و نصب قفل ، اتصال سرخونه به بدنه و کلاف بدنه ها

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

دوخت آستر ، کلاف آستر و دوخت دهنه کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف طبله پیله دار سه بخشی

قسمت اول

طراحی الگو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

طراحی الگو آستر سه بخشی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

زیر سازی ، جیب فیلتاب دار نما

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

کلاف بدنه و نکات زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

کلاف آستر داخلی ۱

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هفتم

کلاف آستر داخلی ۲ و تکمیل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف اداری طبله آچاری

قسمت اول

طراحی الگو ۱

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو ۲

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

نکات زیرسازی و تکمیل بدنه جلو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

اتصال و جانمایی قفل و تکمیل جیب جلو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

دوخت و تکمیل دسته کیف ، نکات و برجسته کاری سرخونه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

تکمیل بدنه ، اتصال سرخونه و آستر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هفتم

تکمیل وسط خونه زیپدار

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هشتم

آماده سازی طبله آچاری

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت نهم

کلاف طبله آچاری و نکات دوخت با چرخ بطر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف صندوقی مغزی دوزی و گان کشی

قسمت اول

طراحی الگو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

زیر سازی و طراحی الگو و برش دسته کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

تکمیل دسته

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

دوخت دسته و اتصال به بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

آسترکش تخت چسب ، روکش مغزی و اتصال به بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

کلاف صندوقی ، مغزی دوزی و کلاف با بطر ، تعویض پایه فولدر و پایه چرخ و تنظیم گام چرخ

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف سه بخشی

قسمت اول

طراحی الگو بدنه ، آستر و زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

زیرسازی ، تکمیل دسته ، علامت جیب وسط

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

دوخت دسته ، کلاف بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

کلاف آستر ، دوخت و تکمیل کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف دو زیپ ابری دوزی

قسمت اول

طراحی الگو

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

زیرسازی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

تکمیل طبله و مغزی دوزی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

کلاف مغزی و آستر کیف

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

کیف دو بخشی با زیپ وسط

قسمت اول

طراحی الگو بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دوم

طراحی الگو زیرسازی ، استر و وسط خونه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت سوم

طراحی الگو بدنه اصلی ، طبله و کفی

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت چهارم

دوخت و صیقل درز وسط ، انواع لبتاکاری

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت پنجم

بخش اول جیب ، علامت قفل و مگنت ، باددار کردن سرخونه ، نشان سرجیب روی بدنه

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت ششم

بخش دوم جیب ، نکات دوخت دست دوز و چرخ دوز

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هفتم

بخش دوم جیب ، نکات دوخت دست دوز و چرخ دوز

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت هشتم

دوخت و تکمیل ، وسط خونه ، نشان سوار دکمه ها

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت نهم

کلاف کیف ، دوخت دهنه کیف با چرخ بطر

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.
قسمت دهم

تکمیل دسته کیف و اتمام دوره

خصوصی
محتوای این درس فقط به خریداران نمایش داده میشود . برای دسترسی کامل به محتوای دوره آن را خریداری کنید.

مدرسان دوره

منیره خلیلی

منیره خلیلی مدیر و مدرس چرما که از سال 1390 چرم دوزی اشتغال دارد و تمام تجربیات این سالها را در اختیار دانشجویان محترم میگذارد

نظرات

سوالات و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید

برای ارسال نظر لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.

سمیرا اکبری 23 اسفند 1402

متشکر از صداقت و آموزشهای حرفه ایتون

دانشجوی دوره
زکیه موحد 8 اسفند 1402

ممنونم از استاد عزیزم خانم خليلي که کاملا صادقانه همه نکات و ریزه کاریها رو توضیح دادن ،با این آموزش ها دیگه تو طراحی خيلي از کیفا مشکل ندارم و از کارم لذت میبرم

دانشجوی دوره
الهام حسینی 16 بهمن 1402

آموزش هاتون واقعا عالی و از ته دل هستن. ازتون ممنونم بابت صداقت وجدان کاری تون. تنها دوره ای هستش که از تهیه ش پشیمون نشدم❤ روح مادرتون هم شاد 🌸

دانشجوی دوره
مرجان خدادی 10 بهمن 1402

استاد عزیزم واقعا ازتون ممنونم که خالصانه و دلسوزانه ریز به ریز نکات ، از آسونترین تا سخت ترین نکات رو بهمون آموزش دادین و ما رو توانمند کردین در جهت تولیدات عالی که شایسته مردم عزیزمون باشه 🙏🙏🙏🌹🌹🌹🌹

دانشجوی دوره
صدیقه دست رنج 30 دی 1402

سلام، استاد عزیز.. فقط یه کلمه..
بی نظیری، یه دونه ای.. 💗💓

دانشجوی دوره
فاطمه ولی زاده 8 دی 1402

عالییییییییییی

دانشجوی دوره
حمیدرضا صیدی 16 مهر 1402

سرکار خانم خلیلی استادی بی نظیر هستند که تمام نکات ریز و لازم را بطور کامل و کاربردی توضیح می دهند. بقول آلکس فرگوسن بزرگ :شیطان در جزییات خوابیده است. استاد تمام جزئیات را با حوصله کامل توضیح می دهند . واقعا ممنونم

دانشجوی دوره
فاطمه بی جفا 28 خرداد 1402

استادخلیلی بزرگوار نمونه بارز خانمی هنرمندو خلاق و همه چی تمام هستن و تمامی آموزش هاشون بی نقص وبی نظیر هست .خوشحالم که شاگرد ایشون هستم .خدا حفظتون کنه استاد عزیزم

دانشجوی دوره
   هم اکنون دوره را خریداری کنید